Карта освітніх потреб

– Будівництво, реконструкції (добудови) у 2014-2018 р.
– Будівництво, реконструкції (добудови) ЗО в яких планується завершення у 2019-2023 р.
– Заклади наповнені понад проектну потужність
– Заклади недоукомплектовані